zaterdag 13 april 2013

Koptienden Hilversum 1635De namen en het folionummer.

Koptienden Hilversum 1632De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 101
Philips Jacobsz 101
Peter Ghijsbertsz 101
Gerrit Cornelisz 101
Willem Wijgert Roeloffsz 101
Gerrit Lambertsz Haren 101
Claes Claesz Raimaecker 101
Lubbert Jansz 102
Thijman Ghijsbert Claesz 102
Tonis Stevensz 102
Michiel Lambertsz 102
Thijman Jansz 102
Claes Stoffelsz 102
Swanick Stevens 102
Ghijsbert Lambertsz Vlaendere 103
Splinter Connicx 103
Thijman Dircksz 103
Gerrit Dirck Claesz 103
Hendrick Andriesz 103
Rijckout Gerritsz 103
Gerrit Jan Cornelisz 103
Wijgert Petersz ,weeskint, 103
Dirck Jan Cornelisz 104
Rijck Ghijsbertsz 104
Jacob Henricksz 104
(Lambert?) Gerrit Haen 104
Simen Adriaensz 104
Gerrit Jacob Henricksz 104
Stoffel Cornelisz Celaf 104
Adriaen Walicksz 105
Aert Jacobsz Comen 105
Jacob Rijcsz 105
 Claes Cornelisz ,Jonger, 105
Lambert Peter Aertsz 105
Claes Jansz Roeft 105
Thonis Gijsbertsz 105
Jan Jansz Schram 105
Gerbrant Lambertsz (Brasser?) 106
Gerrit Jansz ,d Jonger, 106
Aert Lambert Rijcksz 106
Dirck Adriaensz 106
Jan Gerrit Adriaensz Sebastiaensz 106
Ghijsbert Claes Ghijsz 106
Henrick Loechsz 106
Gerrit Bartsz 107
Wijgert Gerritsz op de Poll 107
Henrick Louwrensz 107
Louwrerens Jansz 107
Jan Ghijsbertsz 107
Roel Jacobsz 107
Jan Wijgertsz 107
Lambert Cornelisz Bijl 108
Jan Gerbersz Heetvelt 108
Jan Jan Lambertsz 108
Dirck Jansz 108
Ghijsbert Thonisz 108
Dirck Petersz 108
Thijmen Jan Thijmansz 108
Adriaen Jansz 109
Crijn Martensz 109
Gerrit Jansz ??? 109
Lambert Lubbertsz 109
Corn Rijcxz Rebel 109
Ghijsbert Henricksz Veen 109
Claes Hermensz 109
Jan Meijersz 109
Gerrit Claesz Raimacker 110
Gerbert Stoffelsz 110
Lambert Tijman Lambertsz 110
Dirck Thonisz 110
Gerrit Michielsz 110
Thijman Jacobsz Bussener 110
Jan Corn Elbersz 111
Lambert Reijersz 111
Henrick Gerritsz Boelhouwer 111
Tonis Elbersz 111
Roel Jansz 111
Henrick Petersz 111
Peter ??? 112
Gerbert Elbersz 112
Lambert Gijsbertsz 112
Corn Elbersz 112
Dirck Fredericksz 112
Stoffel Gerritsz 112
Lambert Gerritsz Perck 112
Jacob Lambertsz ?? 113
Peter Cornelisz 113
Lubbert Dircksz 113
Henrick Henrick Loochsz 113
Gerrit Michiel Cornelisz 113
Ebbe Jansz Kaeck 113
Peter Claesz Timmerman 113
Claes Gijs Jongert 113
Thijmen Willemsz 114
Willem Lambertsz d Jonge 114
Henrick Peter Cornelisz 114
Jacob Thijmansz 114
Henrick Jansz Kaeck 114
Peter Aertsz 114
Claes Peter Jansz 115
Jacob Claesz 115
Peter Jansz Groen 115
Jan Henrick Anschen 115
Freeck Thonisz 115
Jan Jansz Spelt 115
Peter Cornelis Stoffel 115
Loich Petersz 116
Willem Jansz 116
Jan Thonis Gijsbertsz 116
Roel Petersz 116
Willem Goossensz 116
Louwrens Lambersz Brassert 116
(folionr 117 ???)
Gerrit Claesz Spelt 118
Rijck Elbersz 118
Claes Gerrit Philipsz 118
Corn Claes Cornelisz 118
Willem Claesz 118
Dirck Jacobsz 118
Gerbert Cornelisz Perck 118
Jan Petersz 119
Lambert Crijnen 119
Gerrit Gerritsz ,weeskint, 119
Peter Jacobsz Snijder 119
Peter Thonisz 119
Corn Splintersz 119
Thonis Peter Philipsz ,weeskint, 119
Peter Lubbertsz 120
Peter Thijmen Woutersz 120
Jan Lambert Petersz 120
Jacob Claesz Keeloff 120
Geertgen Gerrits ,Willem Manten wijf, 120
Thijmen Cornelisz Perck 120
Jacob Henrick Anschen 120
Peter Adriaensz 120
Henrick Lambertsz Jonge 121
Jacob Coenen 121
Abraham Gijsbertsz 121
Corn Gerbertsz 121
Wouter Claesz 121
Willem Louwrensz 121
Tonis Ebbensz Licht 121
Corn Stoffelsz 121
Willem Woutersz 122
Corn Corsz Schram 122
Claes Gerrit Ewoutsz 122
Gerrit Meertensz 122
Wijgert Claesz 122
Henrick Gerritsz 122
Jan Henricksz Veen 122
Henrick Adriaensz 123
Corn Gerbert (Stoffelsz??) 123
Tonis Lambersz 123
Tonis Petersz Laren 123
Claes Gerritsz Timmerman 123
Jan Gerrit Ewoutsz 123
Corn Stevensz 123
Crijn Rijcksz 124
Peter Thijman Jan Willemsz 124
Ghijsbert Woutersz 124
Jacon Thijman Willemsz 124
Geleijn Cornelisz 124
Jan Lambert Rijcksz 124
Lambert Lambert Stoffelsz 125
Claes Gerrit Sebasteaansz 125
Rutger Elbersz 125
Corn Freecksz 125
Gerrit Jansz Vis 125
Bart Lambert Rijcksz 126
Jacob Gerritsz Ruijter 126
Cors Adriaensz 126
Gerbert Willemsz 126
Jan Louwen Bra(ss/m)ert 127
Henrick Hermansz 127
Henrick Gerritsz Backer 127
Gerrit Sijmensz 127
Jan Aertsz 127
Frederick Dircksz 127
Ghijsbert Cornelisz Rebel 128
Gerrit Gerritsz Koster 128
Jannichgen Jans ,wees, 128
Claes Cornelis Roelen 128
Peter Tonisz 128
Thonis Jansz Raijmaecker 128
Peetgen Freeken 128
Looch Claesz 129
Meijns Peter Heijnen 129
Claes Gerrit Dircksz 129
Wouter Gerritsz 129
Claes Gerritsz Boelhouwer 129
Gerrit Heijn ,de weeskinderen van, 129
Geertgen Gerbers ,?? Weeskinderen, 129
Gerbert Jansz Heetpelt 130
Roel Jan Heijnen 130
Jannichgen Freecken 130
Jan Lambert Reijntges 130
Thijmen Aertsz 130
Jan  Lambertsz 130
Gerbert Claesz 130
Rijck Cornelisz Rebel 130
Jacob Feecken 131
Claes Petersz 131
Bastiaen Gerritsz 131
Elbert Gerritsz 131
Willem Claes Gerbertsz 131
Dirck Thijmansz 131
Roel Thijmansz 131
Corn/Crijn Stevensz ,de weeskinders van, 132
Henrick Willem Aertsz 132
Lambert Roelen 132
Claes Hermensz ?? 132
Jan Cornelisz Molenaer 132
Tonis Lambertsz Louwerensz 132
Huijch Huijgensz 132
Corn Gerritsz Schaepharder 133
Bart Gerritsz 133
Elbert Jacobsz 133
Aert Wouter Claesz 133
Thijman Woutersz 133
Claes Peter Claesz 133
Tijman Lambert Reijntgensz 133
Adriaen Thijmansz 133
Johan Cornelisz Molenaer 134
Adriaen Cornelisz Ketel 134
Dirck Gerrit Dircken 134
Lambert Jacobsz Peet 134
Jan Corn Elbertsz 134
Lambert Corn Elbertsz 134
Jan Willem Gerbertsz 134
Teunis Willem Gerbertsz 134
Philips Michielsz 135
Peter Thijman Lamme 135
Frans Gerrit Jacobsz 135
Gerrit Jacobsz ,weeskint van, 135
Jan Louwen Jan Claesz 135
Ansch Loueb Jan Claesz 135
Claes Peter Aertsz 135
???? Dirck Teunisz 135
Henrick Gijsbertsz Veen 136
Willem Claesz Molenaer 136
Rijck Lambert Rijcksz 136
Jan Hendricksz Kaeck 136
Jan Dircksz Backer 136 (folio 137)
Bart Jacobsz 136 (folio 137)

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl

Koptienden Hilversum 1629De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 101
Philipsz Jacobsz 101
Peter Ghijsbertsz 101
Gerrit Sebastiaensz 101
Gerrit Cornelisz 101
Willem Wijgert Roeloffsz 101
Gerrit Lambersz Haren 101
Claes Claesz Raimaecker 102
Lubbert Jansz 102
Thijman Ghijsbert Claesz 102
Thonis Stevensz 102
Michiel Lambertsz 102
Lambert Gerritsz 102
Thijman Jansz 102
Claes Stevensz 102
Swanick Stevensz 103
Ghijsbert Lambertsz Vlaendere 103
Splinter Conicxz 103
Thijman Dircksz 103
Gerrit Dirck Claesz 103
Henrick Andriesz 103
Rijckout Gerritsz 103
Gerrit Jan Cornelisz 103
Wijgert Petersz ,weeskint, 104
Dirck Jan Cornelisz 104
Willem (Willemsz??) 104
Rijck Ghijsbertsz 104
Jacob Henricksz 104
Lambert Gerritsz Haen 104
Simen Adriaensz 105
Gerrit Jacob Henricksz 105
Stoffel Cornelisz Celaff 105
Jan Lambertsz Snijder 105
Andries Petersz 105
Adriaen Walichsz 105
Aert Jacobsz Comen 105
Jacob Rijcksz 105
Claes Cornelisz d, Jonge 106
Lambert Peter Aertsz 106
Claes Jansz Roest 106
Thonis Ghijsbertsz 106
Jn Jansz Schram 106
Gerrit Jacob Gerritsz 106
Gerbrant Lambertsz Brassert 106
Gerrit Jansz d Jong 106
Aert Lambert Rijcksz 107
Dirck Adriaensz 107
Jan Gerrit Sebastiaensz 107
Ghijsbert Claesz 107
Henrick Loechsz 107
Gerrit Barsz 107
Meijert Jansz 107
Wijgert Gerritsz op de Pol 108
Henrick Lambertsz 108
Gerrit Henricksz Knechtge 108
Louwrens Jansz 108
Jan Ghijsbertsz 108
Roeloff Jacobsz 108
Jan Wijgertsz 108
(folionr 109??)
Lambert Cornelisz Bijl 110
Jan Gerbertsz Heetvelt 110
Jan Jan Lambertsz 110
Dirck Jansz 110
Ghijsbert Thonisz 110
Dirck Petersz 110
Adriaen Jansz 111
Thijman Jan Thijmansz 111
Crijn Martensz ,van Wijgert Gerritsz op de Pol, 111
Gerrit Jan Bartsz 111
Lambert Lubbertsz 111
Corn Rijcxz Rebel 111
Ghijsbert Henricksz Veen 111
Claes Hermansz 112
Jan Meijersz 112
Gerrit Claesz Raimaecker 112
Herman Corsz 112
Gerbert Stoffel 112
Lambert Thijmansz 112
Dirck Thonisz 112
Jan Fransz 112
Gerrit Michielsz 113
Thijman Jacobsz Bussener 113
Jan Toenis Elbertsz 113
Lambert Reijersz 113
Henrick Gerritsz Boelhouwer 113
Teunis Elbertsz 113
Roel Jansz 113
Henrick Petersz 114
Corn Dircksz Ketel 114
Peter Coenen 114
Gerbert Elbertsz 114
Corn (Elbersz?) 114
Lambert Ghijsbertsz 114
Dirck Fredericksz 115
Stoffel Gerritsz 115
Lambert Gerritsz (Schram?) 115
Jacob Lambertsz Veen 115
Peter Cornelisz 115
Lubbert Dircksz 115
Henrick Henrick Loechsz 115
Gerrit Michiel Cornelisz 115
Ebbe Jansz Kaeck 116
Peter Claesz Timmerman 116
Claes Gijs ,Jongert, 116
Thijman Willemsz 116
Willem Lambertsz d Jonge 116
Henrick Peter Cornelisz 116
Jacob Thijmansz 116
Henrick Jansz Kaeck 117
Peter Aertsz 117
Claes Peter Jansz 117
Jacob Claesz 117
Gerrit Jacobsz Jongert 117
Lambert Petersz ,Jonge, 117
Peter Jansz Groen 118
Jan Henrick Anschen 118
Freeck Tonisz 118
Lambert Cornelisz Perck 118
???? ???? 118
Peter Cornelis Stoffel 118
Loogh Petersz 118
????  ??? 119
Aert Simensz Dolmans 119
Thijmen Ghijsbertsz ,Jongert, 119
Willem Jansz 119
Jan Thonis Ghijsbertsz 119
(Roolen?) Petersz 119
Willem Goossensz 120
Louwrens Lambersz 120
Gerrit Claesz Spelt 120
Rijck Ebbersz 120
Claes Gerrit Philipsz 120
Corn Claes Cornelisz 120
Willem Claesz 120
Claes Corn Willemsz ,sonen gebroeders molenaer, 121
Dirck Jacobsz 121
Ghijsbert Cornelisz Perck 121
Jan Petersz 121
Adriaen Petersz 121
Lambert Crijnen 121
Gerrit Gerritsz (????) 122
Claes ??? Bartsz 122
Reijer Jacobsz Snijder 122
Peter Thonisz 122
Corn Splintersz 122
Thonis Peter Philipsz ,weeskint, 122
Peter Lubbersz 122
Lambert Thijman Woutersz 122
Jan Lambert Petersz 123
Jacob Claesz Keelaff 123
Geertgen Gerrits ,Willem Manten wijff, 123
Thijman Cornelisz Perck 123
Jacob Henrick Anschen 123
Peter Adriaensz 123
Hermen ??? Schram 124
Henrick Lambertsz ,jonge, 124
Jacob (Koenen?) 124
Abraham Ghijsbertsz 124
Corn Gerbertsz 124
Wouter Claesz 124
Willem Louwrensz 124
Thonis Ebbensz Licht 124
Corn Stoffelsz 125
Willem Woutersz 125
Jacob Isaacksz 125
Corn Corn Schram 125
Claes Gerrit Ewoutsz 125
Gerrit Meertensz 125
Wijgert Claesz 125
Henrick Gerritsz 125
Jan Henricksz Veen 126
Henrick Adriaensz 126
Corn Gerbertsz Stoffel 126
Thonis Lambertsz ???? 126
Thonis Petersz Laren 126
Claes Gerritsz Timmerman 126
Jan Gerrit Ewoutsz 126
Corn Stevensz 126
Crijn Rijcxz 127
Peter Thijman Jan Willemsz 127
Ghijsbert Woutersz 127
Jacob Thijman Willemsz 127
Geleijn Cornelisz 127
Jan Lambert Rijcxz 127
Lambert Lambert Stoffelsz 128
Claes Gerrit Sebasteaansz 128
Cornelis Adriaensz 128
???? Elbersz 128
Corn Freecksz ??? 128
Wouter Claesz ,weeskinderen, [Hilversum] 128
Gerrit Jansz Vis 128
Bart Lambert Rijcxz 129
Willem Adriaensz 129
Jacob Gerritsz Ruijter 129
Ghijsbertge Gerrits Ruijter 129
Cors Adriaensz 129
Gerbert Willemsz 129
Wijgert Jan Louwesz Brassert 130
Henrick Hermensz 130
Henrick Gerritsz Backer 130
Gerrit Simonsz 130
Wijgert Thijmansz 130
Henrick Crijnen 130
Jan Adriaensz Aertsz 130
Frederick Dircksz 130
Ghijsbert Cornelisz Rebel 131
Gerrit Gerritsz Koster 131
Jannichgen Jans 131
Claes Cornliesz Roelen 131
Peter Thonisz 131
Peetge Feecken 131
Teunis Jan Ramaecker 131
Peter Dircksz Dorlant 131
Looch Claesz 132
Meijns ?? Heijnen 132
Claes Gerrit Dircksz 132
Wouter Gerritsz 132
Claes Gerritsz Boelhouwer 132
Gerrit Heijn Cors ,de weeskinderen van, 132
Gerritgen Gerberts (Os?) ,weeskint, 132
Gerbert Jansz Heetvelt 132
Rool Jan Heijnen 133
Jannichgen Feecken 133
Claes Gerritsz Boelhouwer 133
Jan Lambert Reijntges 133
Thijman Aertsz 133
Jan Lambertsz 133
Gerbert Claesz 133
Rijck Cornelisz Rebel 133
Jacob Feecken 133
(Daniel ???) ,schoudt, 133
Claes Petersz 134
Basteaan Gerritsz 134
Elbert Gerritsz 134
Willem Claesz (Gerbertsz?) 134
Dirck Thijmansz 134
Roel Thijamsnz 134
Corn Stevensz ,de weeskinderen van, 134
Henrick Willem Aertsz 134
Lambert Roelen 134
Claes Henricksz 135
Jan Cornelisz Molenaer 135
Thomas Louwerensz 135

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl